ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ጨንፈር ርያድ ዕዉት ኣኼባ መንእሰያት ኣካይዱ

እቲ ኣብ ከተማ ርያድ ዝተኻየዯ ዕዉት ኣኼባ ፡ ኣባላት ስምረትን ተዯጋገፍቶምን ኣብ ዝተረኽቡሉ ፡ ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርን ፡ ኩነታት ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገርን በጺሕዎ ዘሎ መድረኽን ኣመልኪቱ ፡ ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ሓው ኣሕመድ ዓብዯላ ንኣኼበኛታት ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ ። ንሱ ኣብ’ቲ ዝሃቦ መግለጺ ቦኽሪ ጉባኤ ስምረትን ኣብኡ ዝተራእዩ ምዕባለታትን ኣብ መወዳእታ ዝሓለፉ ውሳኔታትን ኣመልኪቱ ክገልጽ እንከሎ ፡ ኩሉ’ቲ ኣብ’ቲ ጉባኤ ዝተሳተፈ መንእሰይ ካበየ’ቦትኡ ዓቢ ሃገራዊ ሞራልን ሓልዮትን ሒዙ ብምምጽኡ ፡ እቲ ጉባኤ ብሓያል ወኒን ብዯሞክራስያዊ ኣገባብን ክዕወት ምኽኣሉ ሓቢሩ።

 

 

Read more »

ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ሓዲሽ ዞባዊ ምምሕዳር ኣቊሙ

ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ሓዲሽ ዞባዊ ምምሕዳር ኣቊሙ።  በቲ ቀዳማይ ጉባኤ ስምረት ዘሕለፎ መምርሒ መሰረት ኣባላት ከበየ ከባቢኦም ሕጹያት ብምቕራብ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ መሪሕነቶም ብምቋም ናብ ስራሕ ከምዝተበገሱ ወኪል ዜና ስምረት ካብቲ ቦታ ሓቢሩ። ኩሉ ዝሓለፈ ጉዕዞ ስምረት ድሕሪ ምምርማር; እቲ ዞባን መሪሕነቱን ዝተጻወትዎ ተራ ኣብ ግምት ብምእታው ንመንእሰይ ዓብዱሰላም ኣልኣሚን ዳግማይ ናይቲ ዞባ መራሒ ክኸውን ብምሉእ ድምጺ ተሳማሚዖም። ከምዝፍለጥ ተቃላሳይ ዓብዱሰላም ኣብቲ ዝሓለፈ መሪሕነት ስምረት፡ ኣባል ባይቶን ወኪል ስምረት ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ብምዃን ካብቶም ዓቢ ተራ ዝተጻወቱ መሪሕነት ስምረት ሓደ እዩ ኔሩ። ኣብ ግዜ መሪሕነቱ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃን እንዳዞረ ጨናፍር ስምረት ክምስረታን ክዕምብባን ዓቢ ተራ ምጽዋቱ ናይ ሓጺር እዋን ተዘክሮ እዩ።

ኣብቲ ኣብ ጂዳ ዝተገብረ ኣኼባን ኢፍጣርን ምክትል ኣቦ ወንበር ስምረት መንእሰይ ሙስጠፋ መሓመድኑር ብቴለፎን ተሳቲፉ ኔሩ። ኣብ ርክቡ መጀመርያ ነቲ ዘቅረቡሉ ዕድመ ድሕሪ ምምስጋን “ኣባላት ስምረት ጨንፈር ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ካብቶም ስምረት መንእሰያት ሃገር ንድሕነት ሃገር ዕዉት ኮይኑ ናብዚ ዘለዎ ደረጃ ክሰጋገር ዓንዲ ሕቆ ኮይኖም ደው ካብ ዘበልዎ ዞባታት ሓደ ምዃኖም ኩሉ ዘይስሕቶ ሓቂ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ነቲ ኣብ ቀዳማይ ጉባኤ  ስምረት ዝሓለፈ መምርሒ ንምትግባር ብግንባር ቀደም ተላዒልኩም ዞባዊ ምምሕዳር ምቋምኩም መርኣያ ናይቲ ዘይሕልል ናይ ቃልሲ ወንኹም እዩ። ኣብቲ ዝሓለፈ ጉባኤ ካብ ዓቅምና ወጻኢ ብዝኾነ ምኽንያት ዝበዝሑ ንጉባኤ ዝተዳለዉ ኣባላትኩም ምሳና ብዘይምንባሮም ቅር ኢሉና እዩ፡ እንተኾነ በቲ ብማዕዶ ትገብሩልና ዝነበርኩም ሓገዝን ድጋፍን ተሳትፎኹም ኣረጋጊጽኩም ኢኹም። ሕጂውን እቲ ብልዑል ወኒ ዝጀመርኩሞ ቃልስኹም ኣብዚ ሓድሽ መድረኽ ቃልሲ ልዑል ተራ ከምእትጻወቱ ዘለኒ እምነት ደረት የብሉን ድሕሪ ምባል ነቲ ዝወስድዎ ስጉምቲ ኣመስጊኑ።

ኣብዘን ዝስዕባ ቁሩብ መዓልታት ኣበየ ከባቢኡ ሰፊሕ ኣኼባታት ክካየድ ምዃኑን ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ስምረት ክሳተፉ ትጽቢት ከምዘሎ ካብተን ጨናፍር ዝበጻሓና ሓበሬታ የመልክት።

ሓርነትና ናይ ግድን እዩ፡

ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ዞባ ማእከላይ ምብራቕ

ክፍሊ ዜናን ባህልን

ኣብ ለንደን ዓባይ ብርጣንያ ዕውት ኣኼባ ስምረት ተኻይዱ

ብወከልቲ ኣብ ቦኽሪ ጉባኤ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ንኡስ ጨንፈር ለንደን ዝተመርሐ ዕዉት ኣኼባ ሰንበት 27 ሓምለ 2014 ተኻይዱ። ቀንዲ  ዛዕባ ናይቲ ኣኼባ ዝርዝር ጸብጻብ ጉባኤ ንተሳተፍቲ ንምቕራብን ምግምጋምን ኢዩ ኔሩ።  ኣብ ጉባኤ ንክሳተፉ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ መሪጾም ዝለኣኹዎም ኣባላቶም ኣቶ ዮናስ ኣማኒኤልን ኣቶ ቶማስ ነጋሲን ኣቢሉ ስፍሕ ዝበለ መግለጺ ተዋሂብዎም። እቶም ኣብ ጉባኤ ዝነበሩ ርሱናት ክትዓት ቅድሚ ምውሳን ንቕሓት ተሳተፍቲ ክብ ንምባል ዝተፈልየ ሓሳብ ዘለዎም ተሳተፍቲ  ኣብ ቅድሚት መጺእካ ሓሳባት ናይ ምግላጽ ኣጋጣሚታትን፣ ኣካታዕቲ ሓሳባት ብድምጺ ናይ ምውሳን ኣገባባት ኣዝዩ ክዓብን ክምዕብልን ዘለዎ ዲሞክራስያዊ ባህሊ ምንባሩ ገሊጾም። ሕቶ ሓድነት ምስ ናይ ብሄር ወጽዓታት ዘለወን ውድባት ማለት ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራን፣ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ሳሆ ኤርትራን፣ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ዝምድናታት ካብ ህዝቢ ዝብቐረበ፣ ሰፊሕ መግለጾ ተዋሂቡ። ኣብቲ መግለጺ ኣብዚ ጉባኤ  ስምረት ብትብዓት ምስ ኩሎም ናይ ለውጢ ሓይልታት ብዘይ ውዓል ሕደር ጥዕንኡ ዝተረጋገጸ ዓዲ ዘድሕን ዝምድና ንክገብርን ክሰምርን ከስምርን ብወግዒ ኣብ ጉባኤ ከም ዝጸደቐን ብንጹር ኣብ ፖሎቲካዊ ስነሓሳብ ስምረት ከምዝሰፈረን ድሕሪ ምግላጽ፣ ማዕጾ ስምረት ምስ ኩሎም ኤርትራውያን ተቓለስቲ ሓቢርካ ንምስራሕ ርሑው ምኻኑ ተገሊጹ።  ስምረት ኤርትራዊ ስነሓሳብን ቃልሲ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራን ኢዩ። ናይ ገዛእ ርእሱ ፖሎቲካዊ ሓርነት ከኣ ይውንን፣ ስለዝኾነ ከኣ ህዝቢ ድሮ ፈሊጥዎ ኣብ ውሽጢ ኮነ ኣብ ግዳም ልዑል ትጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ መንእሰይ ዝሕመረቱ ምንቅስቓስ ከም ምኻኑ መሰረት ኣብ ዝሓጸረ ዓዲ ንክኣቱ፣ እዛ ትዓኑን ትበርስን ዘላ እንፍቅራ ሃገርና ካብ ትጎዓዞ ዘላ መገዲ ፍጹም ጥፍኣት፣ ንምድሓና ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ገንዘባዊ ሓገዝን ምንጪ ኣታዊታታ ምንኽዕባት ኣድላዪ ዘበለ ሓገዛት ክንገብር ይግባእ ክብል ሓደ ካብ ተሳተፍቲ ርኢትኡ ሂቡ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ስምረት ብጸይቲ ሓበን ብርሃነ ካብ ኣሜሪካን ኣቦ ወንበር ስምረት ዞባ ኤሮጳ ብጻይ ዓሊ በኺት ተረኺቦም ኔሮም። ብጸይቲ ሓበን ብወገና ተመኩሮታታ ንተሳተፍቲ ኣካፊላ። ኣብ መወዳእታ ካብ ገዳም ተቓለስቲ ኣብ ሕሉፍ ተኩሮ ቃልሶም ካብ ዝሃብዎ ምዕዱ፣ ንቕሓት መጥመሪ ስነሓሳብ ስለዝኾነ ኣብ ህዝብን ተቓለስ ዘለ ደረጃ ንቕሓት ክብ ንክብልን ተላብዮም፣ኣኼባ ድማ ብዓወት ተዛዚሙ።

 

ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘልኣለም ክነብሩ ኢዮም!!

ሓርነትና ናይ ግድን ኢዩ!!

ሓድሽ ጨንፈር ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ኣብ ከተማ ሌስተር ዓዲ እንግሊዝ ተመስሪቱ

ኤርትራውያን ተቓለስቲ ከተማ ሌሰትር ዓዲ እንግሊዝ ካብ ወርሒ ሕዳር 2013 ተወዲቦም ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ክብድሁ ድሕሪ ምጽናሕ፣ ብተናጸል ዝግበር ቃልሲ ኣብ ጉዕዞ ምድሓን ህዝብን ሃገርን፣ ኣድማዒ ክኸውን ከም ዘይክእል ብምእማን፣ ሰንበት 27 ሓምለ 2014 ምሉእ ብምሉእ ኣብ ውደባ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ተጸንቢሮም።
ተቓለስቲ ሌስተር ብመሰረት ቅዋም ስምረት ተመሪሖም፣ ነዛ ዋጋ ኣእላፍ ሰማእታት ዝኾነት ክብርቲ ሃገር፣ ካብኦም ዝድለ ዘበለ ኩሉ ከምዘበርክቱ ቃል ኣትዮም፣ ድልውነቶም ድማ ኣረጋጊጾም። ስምረትን ሓድነትን እቲ እንኮ መቑሕ ባርነት ህግደፍን ከቢድ ኣርዑት መግዛእቱን ዝሰብር ምኻኑ ብምእማን፣ ኩሎም ተቓለስቲ ነዚ ዝወሰድናዮ ቅዱስ ዕላማ ኣሰሮም ንክስዕቡ ሃገራዊ ጻውዒቶም ኣቕሪቦም። ኣብዚ ኣጋጣሚ’ዚ ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ስምረት ብጸይቲ ሄለን ንጉሰ ብጻይ ምሉእ መብራህቶምን ብዛዕባ ራኢን ተልእኾ ስምረትን ድሕሪ ምግላጽ፣ ጸብጻብ ቦኽሪ ጉባኤ ስምረት ኣቕሪቦም፣

Read more »

ኣገዳሲ ሓበሬታ

ነዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ሓደ ኣቦ ካብ ሱዳን ሊኢኾምልና! ኣብ ሱዳን ትሕተ እድመ ሕጻናት ዝርከብዎም 28 ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ዘይተፈልጠ ቦታ ካብ እለት 26/11/2013 ካሳዕ ዕለት 12/06/2014 ንሸውዓተ ወርሕን ክለተ ሰሙን ተሓይሮም ድሕሪ ምጽናሕ ዕለት 13/06/2014 ኣብ ከባቢ መተማ ዶብ ኢትዮጲያን ሱዳን ኣብ ማእከል በረኻ፡ ናብ ከተማ ናይ ብዙሕ ሰዓታት እግሪ ጉዕዞ ዘለዎ ተጋሒፎም፡ እዚ በረኻ እዚ ሕጻናት ክጻወርዎ ዘይክእሉ ኣሬሜናዊ ፍጻሜ እዩ ተፈጺሙ። ካብዞም 28 መንእሰያት 1 ኢትዮጲያዊ እዩ።

Read more »

ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ከተማ በርሚንግሃም ብመሰረት ሓድሽ ቅዋም ስምረት ኮሚተ ንኡስ ጨንፈር ቆይሙ

ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ከተማ በርሚንግሃም፣ ብመሰረት ሓድሽ ቅዋም ስምረት  ኮሚተ ንኡስ ጨንፈር ቆይሙ። ብዕለት 19/07/2014  ስምረት ንኡስ ጨንፈር ከተማ ቢርሚንግሃም ዓባይ ብርጣንያ፣ ሰለስተ ዝኣባለት ኮሚተ ንኡስ ጨንፈር ንምምራጽ ከምኡ’ውን ገመጋም  ጉዕዙ ስምረት   ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ብሓፈሻ፣ ኣብ ከተማ በርሚንግሃም ከኣ ብፍላይ  ንምግባር ዓመታዊ ኣኼባ ተኻይዱ። ኣብ ገምጋም ኣባላት ስምረት ከተማ በርሚንግሃም ኣብ ውዳቤን፣ ንቅሓት ኣባልነት፣ ክብ ከም ዝብለ ጥቂሶም። ናይ ተጸዋርነትን፣ ሓሳብ ኣብ ምብሳል ዝግበር ዘተ ብዙሕ ምዕባለ ከም ዘራኣየ፣ ንቀጻልነቱ ድማ ኣብ ክንዲ ኣብ ወርሓዊ ኣኼባ ጥራይን ንገብር፣ እንተተኻኢሉ፣ ኣብ ሕጽር ዝበለ ናይ ግዜ መቀን ፣ ናይ ክትዕ፣ ፖሎትካዊን ማሕበራዊን ኣስተምህሩ ክግበሩ ተላብዮም። ነዚ ዘሎና ናይ ሰብ ጸጋ ብዝግባእ ኣብ መዓላ ክነውዕሎ ኣበርቲዕና ክንሰርሓሉ ከምዘሎና፣ ብኩሉ መዳያት ብኩራት ከምዘይህሉ ምግባር ኣገደሳነቱ ኣስሚሮምሉ። ካብ ፈተውቲ ዝተረኽበ ኩሉ ናውቲ ዘሎዎ ናይ ኣኼባ ኣደራሽን፣ ናይ መዘናጊዕ፣ ቦታና ምርካብና ድማ ስምረት ከተማ በርሚንግሃም ነቲ ንኣድራሽ እተውጽኦ ዝነበረት ገንዘባዊ ባጀት ናብ ካልእ ወፍሪ ክውዕል ምኻኣሉ’ውን ሓደ ስጉምቲ ንቅዲሚት ምኻኑ ተገሊጹ።  ኣብ መዳይ ፋይናንስ ኣብ’ቲ ውርሓዊ ግቡእ ኣባላት ከይተሓጸርና ካልእ ምንጪ ንስምረትና ዘደልድል ኣብ ምንዳይ ክንዋፈር ከምዘሎና ብምጥቃስ፣ ንኩሉ ኣድማዒ ዝበልናዮ መዳብት ብትግህት ክንሰርሓሉ ድልዋት ኣሎና ክብሉ  ኣባላት ስምርት ከተም ቢርሚንግሃም ገሊጾም ።ስምረት ኤርትራውያን ምንቅስቃስ  ንድሕነት ሃገር  ከተማ በርሚንግሃም ብተወሳኺ፣ ነቶም ንኣሽቱ ኣባላቱ፣ ብስምረት  መንእስያት  ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ተጠርኒፎንም ስሩዕ መደባቶም ከካይዱ ዘድሊ ዘበል ቀረብ ክገብረሎም ምኻኑ ተገሊጹ። ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ በዓላት  ብኣባላት ዝግበር ግጥምታት ኮነ ዜማታት ኣብ ሓደ መኣዲ ኣምጺእካ ጉጅለ ባህሊ ንኡስ ጨንፈር በርሚንግሃም ብሱሩዕ መደብ ምስራዕ ከምዘዲሊ ተገሊጹ። እታ ጉጅለ ንምቛም ኣድላይ ዘበል ስራሕት ክትገብር ነታ ሓደሽ ተመሪጻ ዘላ ኮሚተ ሓላፍነት ተዋሂቡ። ኣብ መውዳእታ ኣቲ ኣኼባ ሰለሰተ  ኣባላታ ኮሚተ ንኡስ ጨንፈር ከተም በርሚንግሃም፣ ኣቦ ወንበር፣ ሓላፊ ክፍሊ ሕሳብ፣ ክፍሊ ውደባ ዝሓዘት ኮሚተ ብዲሞክራስዊ ኣገባብ ተመሪጻ።

 

ሓርነትና ናይ ግድን ኢዩ።
ስምረት ምንቅሳቃስ ኤርትራውያ ንድሕነት ሃገር
ከተማ ቢርሚንግሃም ዓባይ ብርጣንያ

ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ኣኼባታት ኣካይዶም

ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ጨናፍር ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትርውያን ንድሕነት ሃገር ዞባ ማእከላይ ምብራቕ፡ ምስ ጉባኤ ስምረትን ውጽኢቱን፡ ዘሕለፎም ውሳኔታት ብዝምልከት ኣኼባ ከም ዝተኸየደ ተሓቢሩ። ኣብ ዝመጽእ ዕለት 20/ ሓምለ/2014 ከኣ ብደረጃ ዞባ ሰፍሕ ዝበለ ኣኼባ ከም ዝካየድ ወኪል ስምረት ካብ’ቲ ዞባ ጸብጺቡ።

ህግደፍ ኣብ ከተማ ኣስመር ገዛውቲ የዕኑ ኣሎ ተባሂሉ

ኣብ ዝሓለፈ ሳምንቲ ኣብ ከባቢ ቤት መኻእ ዝርከቡ ሓደስቲ ገዛውቲ፡ ብዘይ ፍቃድ መንግስቲ’ዩ ተሰሪሑ ብዝብል ዕባራ ክሲ፡ ብሓይሊ ወተሃደራት ኣሰሊፉ፡ ብከቢድ ማሽነሪ ኣሰንዩ ብርክት ዝበለ ገዛውቲ ከም ዘፍረሰ ምንጭታትና ካብ ኣስመራ ኣቃሊሖም። ኣብ’ቲ ተርክቦ ዋናታት እቲ ኣባይትን፡ ነባሮ እቲ ከባቢ ነቲ ርኡይ ዓመጽ ተቃውሞ ከም ዝገበሩን፡ ገለ ካብቶም ሰብ ንብረትን ነባሮን ከም ዝተኣስሩ እቲ ምንጪ ወሲኹ ሓቢሩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ጸሎትን ከባቢኣን ብፍሉይ ትእዛዝር ኣቀይታይ ኢሰያስ ብዝሕ ዝበለ ኣባይቲ ብሓይሊ ወተሃደራት ከም ዝፈረሰ ምንጭታት ወሲኾም ሓቢሮም። ገለ ናይ ቀረባ ተንተንቲ ከምዝብልዎ፡ እዚ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ናይ ምፈራስ ወፍሪ ዝካይድ ዘሎ፡ ህግደፍ ነቲ ኣብ ነሕድሕዱ ዘለዎ ዘይምቅዳውን፡ ናይ ብልሽውናን ግቦን፡ ኣነኸ ካብ መን ሓሚቐ ተባሂሉ ዘሎካ ሽመትን ስልጣንን ንምርኣይ ዝግበር ዘሎ’ዩ ይብሉ። ወሲኾም ከም ዝብልዎ እቲ ሓደ ብላዕ ተቀቢሉ የፍቅድ፡ እቲ ሓደ ከኣ ባህ ኣይበል ተሞክሊዩ ከይዱ የፍርስ። ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ እዚ ዓይነት ኣካይዳ ናይ ስርዓት ኣልቦነት ምልክት’ዩ ይብሉ።

ወራሲ ዓራት ጀነራል ስብሓት ኤፍረም፡ ሓድሽ ጀነራል ፍሊጶስ ወልደየሃንስ ኣብ ከተማ ደቀምሓረ ሕቡእ ኣኼባ ኣካይዱ

ሓላፊ ወተሃደራዊ መሪሕነት ህግደፍ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደዮሃንስ፡ ብዕለት 15/ሓምለ/2014 ስዉር ሕቡእ ኣኬባ ከም ዘካየደ ምንጭታት ስምረት ካብ ደቀምሓረ ሓቢሮም።  ኣብ’ቲ ፍሊጶስ ዘካየዶ ሕቡእ ኣኬባ፡ 13 ሰባት ጥራይ ከም ዝተሰተፉ፡ መብዛሕትኦም ካብ ብሄረ ሳሆ ዝመበቆሎም ምኳኖም እቶም ምንጭታት ወሲኾም ገሊጾም። እቶም ተሳተፍቲ ካብ ዓድቀይሕ፡ ሰንዓፈ፡ ፎሮ፡ዊዓ፡ ዒን ዝመጹ ምንባሮም እቲ ምንጪ ወሲኹ ገሊጹ። ካልእ ኣብ’ቲ ኣኬባ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስለያ ግንባር ተሳቲፎም ምንባሮም ወሲኹ የረዳእ። እዚ ፍሊጶስ ዘካይዶ ዘሎ ፍሉይ ኣኼባ፡ ቅድሚ ሕጂ’ውን ብተማሳሳሊ ጀነራል ስብሓት ንፍሉያት ደቂ ሳሆ ስዉር ኣኬባ ጌሩ ምንባሩ ይዝከር። ምንጭታት ስምረት ከም ዝሕብርዎ እዚ ዝካየድ ዘሎ ፍሉይ፡ እሞ ከኣ ኣብ ደቂ ሳሆ ቀንዲ ዕላምኡ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ብተወላዶ ሳሆ ዝተጀመረ ተቃውሞ ንምብርዓን፡ በቲ ካልእ መዳይ ከኣ ነቲ ብዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ሓያል ወፍሪ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ህግደፍ ሰጊኡ ከም ዘሎ ንምዕጋቱ ዝገበር ዘሎ’ዩ ይብሉ።

ኣብ ናይ ገዛ ምሕዩር ዝጸንሐ ተኽለ ማንጁስ ተፈቲሑ

እቲ ብብልሽውናን ኮትሮባንዳን፡ ሰባት ምስጋርን ምስ ዝተታሕሓዘ ጉዳያት፡ ካብ ስርሑ ተወንዚፉ፡ ናይ ከተማ እሱር ኮይኑ ዝጸንሐ ኣዛዚ ምዕራባዊ ዞባ ተክለ ማንጁስ፡ ብዋሕስ ጎይትኡ ኢሰያስ ምሕረት ከም ዝተገብረሉን ናብ ንቡር ቦትኡ ተመሊሱ ከም ዘሎን ምንጭታት ስምረት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም።  ምንጭታትና ወሲኾም ከም ዝሓበርዎ፡ እቶም ብናቱ ትእዛዝ ኣብ’ቲ ብልሽውና ተዋፊሮም ክሰርሑ ዝጸንሑ መሻርኽቱ፡ ናይ’ቲ ግንባር ቤት ጽሕፈት20 ዝኾኑ ኣባላት ካሳብ ሕጂ ተኣሲሮም ከም ዘለው ኣብ ዝሓለፈ ሓቢርና ምንባርና ይዝከር። ነዚ ዝርኣዩ ተዓዘብቲ፡ ወደን ከይሓምያስ ሰይቲ ወደን ይሓምያ ነገሩ ይብሉ። እቲ ቀንዲ መራሒ ብልሽውና ገዲፍካስ ተለኣኽቲ ምድጓን እንታይ ማለት’ዩ ይብሉ።