ኣገዳሲ ሓበሬታ

ነዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ሓደ ኣቦ ካብ ሱዳን ሊኢኾምልና! ኣብ ሱዳን ትሕተ እድመ ሕጻናት ዝርከብዎም 28 ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ዘይተፈልጠ ቦታ ካብ እለት 26/11/2013 ካሳዕ ዕለት 12/06/2014 ንሸውዓተ ወርሕን ክለተ ሰሙን ተሓይሮም ድሕሪ ምጽናሕ ዕለት 13/06/2014 ኣብ ከባቢ መተማ ዶብ ኢትዮጲያን ሱዳን ኣብ ማእከል በረኻ፡ ናብ ከተማ ናይ ብዙሕ ሰዓታት እግሪ ጉዕዞ ዘለዎ ተጋሒፎም፡ እዚ በረኻ እዚ ሕጻናት ክጻወርዎ ዘይክእሉ ኣሬሜናዊ ፍጻሜ እዩ ተፈጺሙ። ካብዞም 28 መንእሰያት 1 ኢትዮጲያዊ እዩ።

Read more »

ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ከተማ በርሚንግሃም ብመሰረት ሓድሽ ቅዋም ስምረት ኮሚተ ንኡስ ጨንፈር ቆይሙ

ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ከተማ በርሚንግሃም፣ ብመሰረት ሓድሽ ቅዋም ስምረት  ኮሚተ ንኡስ ጨንፈር ቆይሙ። ብዕለት 19/07/2014  ስምረት ንኡስ ጨንፈር ከተማ ቢርሚንግሃም ዓባይ ብርጣንያ፣ ሰለስተ ዝኣባለት ኮሚተ ንኡስ ጨንፈር ንምምራጽ ከምኡ’ውን ገመጋም  ጉዕዙ ስምረት   ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ብሓፈሻ፣ ኣብ ከተማ በርሚንግሃም ከኣ ብፍላይ  ንምግባር ዓመታዊ ኣኼባ ተኻይዱ። ኣብ ገምጋም ኣባላት ስምረት ከተማ በርሚንግሃም ኣብ ውዳቤን፣ ንቅሓት ኣባልነት፣ ክብ ከም ዝብለ ጥቂሶም። ናይ ተጸዋርነትን፣ ሓሳብ ኣብ ምብሳል ዝግበር ዘተ ብዙሕ ምዕባለ ከም ዘራኣየ፣ ንቀጻልነቱ ድማ ኣብ ክንዲ ኣብ ወርሓዊ ኣኼባ ጥራይን ንገብር፣ እንተተኻኢሉ፣ ኣብ ሕጽር ዝበለ ናይ ግዜ መቀን ፣ ናይ ክትዕ፣ ፖሎትካዊን ማሕበራዊን ኣስተምህሩ ክግበሩ ተላብዮም። ነዚ ዘሎና ናይ ሰብ ጸጋ ብዝግባእ ኣብ መዓላ ክነውዕሎ ኣበርቲዕና ክንሰርሓሉ ከምዘሎና፣ ብኩሉ መዳያት ብኩራት ከምዘይህሉ ምግባር ኣገደሳነቱ ኣስሚሮምሉ። ካብ ፈተውቲ ዝተረኽበ ኩሉ ናውቲ ዘሎዎ ናይ ኣኼባ ኣደራሽን፣ ናይ መዘናጊዕ፣ ቦታና ምርካብና ድማ ስምረት ከተማ በርሚንግሃም ነቲ ንኣድራሽ እተውጽኦ ዝነበረት ገንዘባዊ ባጀት ናብ ካልእ ወፍሪ ክውዕል ምኻኣሉ’ውን ሓደ ስጉምቲ ንቅዲሚት ምኻኑ ተገሊጹ።  ኣብ መዳይ ፋይናንስ ኣብ’ቲ ውርሓዊ ግቡእ ኣባላት ከይተሓጸርና ካልእ ምንጪ ንስምረትና ዘደልድል ኣብ ምንዳይ ክንዋፈር ከምዘሎና ብምጥቃስ፣ ንኩሉ ኣድማዒ ዝበልናዮ መዳብት ብትግህት ክንሰርሓሉ ድልዋት ኣሎና ክብሉ  ኣባላት ስምርት ከተም ቢርሚንግሃም ገሊጾም ።ስምረት ኤርትራውያን ምንቅስቃስ  ንድሕነት ሃገር  ከተማ በርሚንግሃም ብተወሳኺ፣ ነቶም ንኣሽቱ ኣባላቱ፣ ብስምረት  መንእስያት  ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ተጠርኒፎንም ስሩዕ መደባቶም ከካይዱ ዘድሊ ዘበል ቀረብ ክገብረሎም ምኻኑ ተገሊጹ። ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ በዓላት  ብኣባላት ዝግበር ግጥምታት ኮነ ዜማታት ኣብ ሓደ መኣዲ ኣምጺእካ ጉጅለ ባህሊ ንኡስ ጨንፈር በርሚንግሃም ብሱሩዕ መደብ ምስራዕ ከምዘዲሊ ተገሊጹ። እታ ጉጅለ ንምቛም ኣድላይ ዘበል ስራሕት ክትገብር ነታ ሓደሽ ተመሪጻ ዘላ ኮሚተ ሓላፍነት ተዋሂቡ። ኣብ መውዳእታ ኣቲ ኣኼባ ሰለሰተ  ኣባላታ ኮሚተ ንኡስ ጨንፈር ከተም በርሚንግሃም፣ ኣቦ ወንበር፣ ሓላፊ ክፍሊ ሕሳብ፣ ክፍሊ ውደባ ዝሓዘት ኮሚተ ብዲሞክራስዊ ኣገባብ ተመሪጻ።

 

ሓርነትና ናይ ግድን ኢዩ።
ስምረት ምንቅሳቃስ ኤርትራውያ ንድሕነት ሃገር
ከተማ ቢርሚንግሃም ዓባይ ብርጣንያ

ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ኣኼባታት ኣካይዶም

ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ጨናፍር ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትርውያን ንድሕነት ሃገር ዞባ ማእከላይ ምብራቕ፡ ምስ ጉባኤ ስምረትን ውጽኢቱን፡ ዘሕለፎም ውሳኔታት ብዝምልከት ኣኼባ ከም ዝተኸየደ ተሓቢሩ። ኣብ ዝመጽእ ዕለት 20/ ሓምለ/2014 ከኣ ብደረጃ ዞባ ሰፍሕ ዝበለ ኣኼባ ከም ዝካየድ ወኪል ስምረት ካብ’ቲ ዞባ ጸብጺቡ።

ህግደፍ ኣብ ከተማ ኣስመር ገዛውቲ የዕኑ ኣሎ ተባሂሉ

ኣብ ዝሓለፈ ሳምንቲ ኣብ ከባቢ ቤት መኻእ ዝርከቡ ሓደስቲ ገዛውቲ፡ ብዘይ ፍቃድ መንግስቲ’ዩ ተሰሪሑ ብዝብል ዕባራ ክሲ፡ ብሓይሊ ወተሃደራት ኣሰሊፉ፡ ብከቢድ ማሽነሪ ኣሰንዩ ብርክት ዝበለ ገዛውቲ ከም ዘፍረሰ ምንጭታትና ካብ ኣስመራ ኣቃሊሖም። ኣብ’ቲ ተርክቦ ዋናታት እቲ ኣባይትን፡ ነባሮ እቲ ከባቢ ነቲ ርኡይ ዓመጽ ተቃውሞ ከም ዝገበሩን፡ ገለ ካብቶም ሰብ ንብረትን ነባሮን ከም ዝተኣስሩ እቲ ምንጪ ወሲኹ ሓቢሩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ጸሎትን ከባቢኣን ብፍሉይ ትእዛዝር ኣቀይታይ ኢሰያስ ብዝሕ ዝበለ ኣባይቲ ብሓይሊ ወተሃደራት ከም ዝፈረሰ ምንጭታት ወሲኾም ሓቢሮም። ገለ ናይ ቀረባ ተንተንቲ ከምዝብልዎ፡ እዚ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ናይ ምፈራስ ወፍሪ ዝካይድ ዘሎ፡ ህግደፍ ነቲ ኣብ ነሕድሕዱ ዘለዎ ዘይምቅዳውን፡ ናይ ብልሽውናን ግቦን፡ ኣነኸ ካብ መን ሓሚቐ ተባሂሉ ዘሎካ ሽመትን ስልጣንን ንምርኣይ ዝግበር ዘሎ’ዩ ይብሉ። ወሲኾም ከም ዝብልዎ እቲ ሓደ ብላዕ ተቀቢሉ የፍቅድ፡ እቲ ሓደ ከኣ ባህ ኣይበል ተሞክሊዩ ከይዱ የፍርስ። ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ እዚ ዓይነት ኣካይዳ ናይ ስርዓት ኣልቦነት ምልክት’ዩ ይብሉ።

ወራሲ ዓራት ጀነራል ስብሓት ኤፍረም፡ ሓድሽ ጀነራል ፍሊጶስ ወልደየሃንስ ኣብ ከተማ ደቀምሓረ ሕቡእ ኣኼባ ኣካይዱ

ሓላፊ ወተሃደራዊ መሪሕነት ህግደፍ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደዮሃንስ፡ ብዕለት 15/ሓምለ/2014 ስዉር ሕቡእ ኣኬባ ከም ዘካየደ ምንጭታት ስምረት ካብ ደቀምሓረ ሓቢሮም።  ኣብ’ቲ ፍሊጶስ ዘካየዶ ሕቡእ ኣኬባ፡ 13 ሰባት ጥራይ ከም ዝተሰተፉ፡ መብዛሕትኦም ካብ ብሄረ ሳሆ ዝመበቆሎም ምኳኖም እቶም ምንጭታት ወሲኾም ገሊጾም። እቶም ተሳተፍቲ ካብ ዓድቀይሕ፡ ሰንዓፈ፡ ፎሮ፡ዊዓ፡ ዒን ዝመጹ ምንባሮም እቲ ምንጪ ወሲኹ ገሊጹ። ካልእ ኣብ’ቲ ኣኬባ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስለያ ግንባር ተሳቲፎም ምንባሮም ወሲኹ የረዳእ። እዚ ፍሊጶስ ዘካይዶ ዘሎ ፍሉይ ኣኼባ፡ ቅድሚ ሕጂ’ውን ብተማሳሳሊ ጀነራል ስብሓት ንፍሉያት ደቂ ሳሆ ስዉር ኣኬባ ጌሩ ምንባሩ ይዝከር። ምንጭታት ስምረት ከም ዝሕብርዎ እዚ ዝካየድ ዘሎ ፍሉይ፡ እሞ ከኣ ኣብ ደቂ ሳሆ ቀንዲ ዕላምኡ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ብተወላዶ ሳሆ ዝተጀመረ ተቃውሞ ንምብርዓን፡ በቲ ካልእ መዳይ ከኣ ነቲ ብዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ሓያል ወፍሪ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ህግደፍ ሰጊኡ ከም ዘሎ ንምዕጋቱ ዝገበር ዘሎ’ዩ ይብሉ።

ኣብ ናይ ገዛ ምሕዩር ዝጸንሐ ተኽለ ማንጁስ ተፈቲሑ

እቲ ብብልሽውናን ኮትሮባንዳን፡ ሰባት ምስጋርን ምስ ዝተታሕሓዘ ጉዳያት፡ ካብ ስርሑ ተወንዚፉ፡ ናይ ከተማ እሱር ኮይኑ ዝጸንሐ ኣዛዚ ምዕራባዊ ዞባ ተክለ ማንጁስ፡ ብዋሕስ ጎይትኡ ኢሰያስ ምሕረት ከም ዝተገብረሉን ናብ ንቡር ቦትኡ ተመሊሱ ከም ዘሎን ምንጭታት ስምረት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም።  ምንጭታትና ወሲኾም ከም ዝሓበርዎ፡ እቶም ብናቱ ትእዛዝ ኣብ’ቲ ብልሽውና ተዋፊሮም ክሰርሑ ዝጸንሑ መሻርኽቱ፡ ናይ’ቲ ግንባር ቤት ጽሕፈት20 ዝኾኑ ኣባላት ካሳብ ሕጂ ተኣሲሮም ከም ዘለው ኣብ ዝሓለፈ ሓቢርና ምንባርና ይዝከር። ነዚ ዝርኣዩ ተዓዘብቲ፡ ወደን ከይሓምያስ ሰይቲ ወደን ይሓምያ ነገሩ ይብሉ። እቲ ቀንዲ መራሒ ብልሽውና ገዲፍካስ ተለኣኽቲ ምድጓን እንታይ ማለት’ዩ ይብሉ።

ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ከተማ ሸፊልድ ዕውት ኣኼባ ስምረት ተኻይዱ

ብኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ስምረት ዝተመርሐ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ከተማ ሸፊልድ ዕዉት ኣኼባ ተኸይዱ። ቀንዲ ዛዕባ ኣኼባ ከተማ ሸፊልድ፣ ጸብጻብ ቦኽሪ ጉባኤ ስምረት፣ ንኣባላት ስምረት ሽፊልድ ንምቅራብን፣ ውጺኢት ጉባኤ ንምግምጋም ኮይኑ፣ ንኣባላት’ውን ዘሎውም ሓሳብን ሕጂኸ ናባይ ዝብል ሕቶ ንምምላሽ ኢዩ። ኣብቲ ኣኼባ፣ ካብ ተሳተፍቲ ጉባኤ፣ ከምኡ’ውን ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ስምረት፣ ኣቶ ሙሉእ መብራህቶምን፣ ወይዘሪት ሄለን ንጉሰን ተረኺቦም። ኣብ ጉባኤ ዝተወሰኑ ውሳኔታትን ኣብ ኣዋሳስንኦም ዝነበር፣ ክትዓትን ዘተን ንኣባላት ብሰፊሑ ኣብሪሆም። እቲ ኣኼባ፣ ብኣቦ ወንበር ንኡስ ጨንፈር ከተማ ሸፊልድ ኣቶ እስማዒል ዓብዱላህ ኢዩ ተኸፊቱ። ብምቅጻል፣ ኣካየድቲ ኣኼባ፣ ካብ ማእከላይ ሽማግለ ስምረት፣ ኣብ ጉባኤ ዝነበር ዲሞክራሲያዊ፣ ክትዓትን፣ ዘተን ኣዝዩ ክፍቱን ንኩሉ ተሳታፊ ጉባኤ ሓሳቡ ክገልጽን፣ ናይ ሓሳብ ፍልልያት ኣብ ዘጋጥሙ ድማ፣ ብህድኣት፣ ብስነሓሳብ ኣእሚንካ፣ ኣብ ሓደ መረዳእታ ኣብ ምብጽሕ ዝግበር ዝነበር ኣገባብ ኣዝዩ ዝንኣድን፣ ተስፋ ተጋባእቲ ኣብ ዲሞክራሲ ዘዕገበን ከምዝነብር ገሊጾም። ንኣብነት ንምግለጻ፣ ቅርጺ መሪሕነት እንታይ ይኹን ኣብ ዝብል ዛዕባ ኣብ ክንዲ ብዝመስለና ንገብሮ፣ ሳይንሳዊ ስነሓሳብ ብምቅራብ፣ ድኽመታትን ብልጫ ናቲ ንሓስቦ ዘሎና ቅርጺ መሪሕነት፣ ኣፈናዊ ኣስተምህሮን፣ መግለጽን ክዋሃበና ኣሎዎ ዝብል ሓሳብ ካብ ተጋባእቲ ጉባኤ ስለዝቀረበ፣ ነቶም ቀሪቦም ዘሎዉ ዝተፈላለዩ፣ ቅርጽታት መሪሕነት፣ ኣብ ታሪኽን፣ ናይ ስርሕ ኣስጦን ዝተሞርከሰ ካብ ተጋባእቲ፣ ሓጺርን ክትዕ ዝተሓውሶ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ።

Read more »

ኣብ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ናብ ጸብጻብ ጉባኤ ስምረት ዘተኮረ ኣኼባ ተቃኒዑ

ኣባላት ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ብሰንበት 13 ሓምለ  2014 ዕዉት ኣኼባ ኣካይዶም። ቀንዲ ዛዕባታት ናይቲ ኣኼባ፡ ጸብጻብ ናይቲ ዝሓለፈ ጉባኤን ንኣመሰራርታ ዞባዊ ምምሕዳርን ዝምልከት ኮይኑ ብተወሳኺ ነቲ ምንቅቃስን ብሓፈሻ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ፍትሓዊ ቃልሲን ዘዕውቱ ሓሳባት ኣልዒሎም ዘትዮምሎም። ኣብቲ ኣኼባ ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ብጻይ ኤርምያስ ለኣከን ብጻይ ሙስጠፋ መሓመድኑርን ከምኡውን ነቲ ጉባኤ ካብ ዝመርሑ ብጾት ሓደ ብጻይ ሙሴ ዜና ተሳቲፎም ኔሮም። ኣብ ጸብጻቦም፡ ናብ ጉባኤ ንምብጻሕ ስምረት ዝሓለፎም መስርሓት፡ ብዛዕባ ኣዳላዊት ሽማግለን ጉባኤ ንምዕዋት ዝተጻወተቶ ተራን፡ ከምኡውን ዞባታት ዘካይደኦ ዓውደ መጽናዕትታት ብምጥቃስ ናብ ጸብጻብ ናይቲ ጉባኤ ኣትዮም። እቲ ጉባኤ ተጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ  ዝተኻየዱ መስርሓት ብዝርዝር ድሕሪ ምግላጽ ካብ ተሳተፍቲ ዝቀረቡሎም ሕቶታት መሊሶም። ብድሕሪዚ በቲ ሓድሽ መምርሒ መሰረት ንዞባኦም ዝመርሑ ኣባላት ንምምራጽ ዝዓለመ ዝርርብ ድሕሪ ምክያዶም ኣብ ሓደ መደምደምታ በጺሖም። ካብዚ ብምብጋስ  ጨናፍር ስምረት ኣበየ ከባቢአን ኣኼባታት ብምክያድ ወከልተን መሪጸን ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙናት ዝካየድ ሓፈሻ ኣኼባ ብምቕራብ  ሓድሽ መሪሕነት ዞባ ከቁሙ ተሳማሚዖም። ኣብቲ ሰንበት ኣኼባ ብቁጽሪ ብርክት ዝበሉ ሓደስትን ነባራት ኣባላትን ተሳቲፎም ኔሮም። ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ፍትሓዊ ቃልሲ ኩሉ ዝካኣሎም ዘበለ ንኸበርክቱን፡ መሪሕ ተራ ተጻዊቶም ዕላማታት ስምረትን እቲ ህዝብና ዝደልዮ ሓድነትን ክዉን ኣብ ምግባር ኣበርቲዕም ከምዝሰርሑ ኣረጋጊጾም።

ሓርነትና ናይ ግድን እዩ።

ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር – ዞባ ሰሜን ኣመሪካ

بولونيا والرقص مع الزئاب على مقربة من لا مبيدوزا

Download (PDF, 713KB)

ዝኽሪ ህዝቢ ኤርትራ፡ ዝኽሪ ጅግነትን ዓወትን እምበር ዝኽሪ ጓይላን ትልሂትን ኣይኮነን ! !

 

Download (PDF, 258KB)