ሞሳ ንህዝቢ ዲሲ

ዓወት ደጋጊምካ እንተተዛረብካሉ ኣይጽገብን፡ ስዕረት ከኣ እንተተመሃርካሉ ኣይከፍእን።

ዝሓለፈ ወርሒ ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት፡ ብደለይቲ ፍትሒ ዝተገብረ ውዕዉዕ ሰለማዊ ሰልፍን መኣዲ ዘተን ካብ ትጽቢት ጸላእትና ንላዕሊ፡ ህዝብና ነዚ ዓማጺ ስርዓት ማዕረ ክንደይ ፈንፊንዎ ከምዘሎ ዘንጸባርቕ እዩ ኔሩ። ህዝቢ ሑቕኡ ኣይሃብካ፡ ሓንሳብ እንተሂቡካ መዋእል ልቡ ኣይርከብን። ስርዓት ህግደፍ ግና እቲ ሓቂ ምውሓጥ ኣብዩዎ ዒቕ ዒቕ ክብል ይረአ ኣሎ። ስርዓት ህግደፍ ነዚ ተበጺሑ ዘሎ ምዕባለ ብዘይ ምርዳእ ይኹን ብዓቕሊ ጽበት ከምቲ ናይ ቀደሞም ዜማ ከይቀየረ፡ ብናይ ትማሊ መዝሙር ነቶም ብኣጻብዕቲ ጽቑጸሩ ደገፍቱ ከደናግሮም ይፍትን ኣሎ። ሰብ’ዶ ደቀይ ካብ ጌግኡ ኣይመሃርን’ዩ። ልኡኽ መንግስቲ ተባሂልካ ሰብ ዓዲምካ፡ ተበኣሱ፡ ተፈላለዩ፡ ዝገበርኩም ጌርኩም ስልጣንና ሓልዉልና ናይ ሃገርን ህዝቢን ኣይግድሰናን ይበሃል’ዩ ። ወይ ጉድ! ዓቕሊ ጽበት ጌና ካሊእ ከርእየና እዩ።

ሕጂ ናብ’ቲ ቀንዲ መበገሲ ናይ’ዛ ጽሕፍቲ ክንምለስ። እቲ መደብ ኣብ ዲሲ ብምንባሩ፡ ተቐበልቲ ኣጋይሽ ሰብ ዲሲን ከባቢኣን እዮም ኔሮም። ሎሚ ካብ ዝሓለፉ መደባት ፍልይ ዘበሎ:  ሰብ ዲሲን ከባቢኣን ዘርኣይዎ ተሳትፎን ኣበርክቶን ኣዝዩ ዕዙዝ ምንባሩ ኢዩ:: ፍርሒ ተሳዒራ: ህዝቢ ኣብ ጎድኒ ደለይቲ ፍትሒ ኮይኑ ዝምርሸሉ: ህግደፍ ድማ ስዕረት ተጎልቢቡ ኣብ ቅርዓት ኤምባሲ ኮይኑ ዘምባህቖሉ ህሞት ጎሊሑ ክረአ ክኢሉ:: እዚ ድማ ነቲ መደብ ተደራቢ ዓወት ሂብዎ። እዛ ናይ ህግደፍን ደገፍቶምን መዐንደሪት ጫካ ኮይና ዝነበረት ከተማ፡ ብደለይቲ ፍትሒ ኣዕለቕሊቓ ቀንያ፡ ሰብ ዲሲ’ውን ሓሳቦም ሰሚሩሎም ቀንዩ: ውራዮም ብጽቡቕ ኣአንጊዶም: ከተምኦም ካብ ኢድ ዓመጽቲ ከም ዝመንዝዑዋ ኣመስኪሮም።

 

እታ ካብ ዝተፈላለያ ማሕበራትን ውድባትን ጠዋጺኣ ዝቖመት ኮሚቴ ሰለማዊ ሰልፍን መኣዲ ዘተን፡ ንኹሎም ብድሆታት ስዒራ: ውሕልናን ተወፋይነትን ግሉጽነትን ዝመልኦ ዘደንቕ ዕማም ብዓወት ክትዛዝም ምኽኣላ: ተቓውሞ ደንበ 100 ስድሪ ንቕድሚት ከም ዝኸደ፡ ህግደፍ ድማ ንምቑጻሩ ዘጸግም ብዙሕ ስድሪ ንድሕሪት ከምዝተመልሰ ዘግሃደ’ዩ  ኔሩ። ኩሎም ኣብ ተቓውሞ ደንበ ዘለዉ፡ ንኣሽቱ ፍልልያቶም ጎስዮም፡ እቲ ጉንዲ ዕላማ ተሞርኪሶም ብሓደ ክምርሹ ክትርኢ እንከለኻ ማዕረ ክንደይ ባህታን ተስፋን ከም ዝህብ ዝወዓለ ኩሉ ተዛሪቡ ዘይጸግቦ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። ንህግደፍ ድማ ዝጭብጥዎን ዝብልዎን ኣጥፊእሎም ኣሎ። መስርሕ ፍትሓዊን ዲሞክራስያውን ኣካይዳ ከም ዝተጀመረ ዘበስር፡ ኤርትራውያን ፍልልያትና ብዘተ ብምዕቡል ኣገባብ ክንፈትሕ ከም ንኽእል ብተግባር ዘርኣናሉ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ።

 

በዚ ኣጋጣሚ ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር፡ ንኹሎም ጻውዒት ኣዳለውቲ ሽማግለን ህዝቢ ኤርትራን ሰሚዖም ዝመለሱ፡ ደለይቲ ፍትሒ ተቐማጦ ዲሲን ከባቢኣን፡ ካብ ካሊእ ክፋላት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፡ ካብ ካናዳን ካብ ኣውሮጳን መጺእኩም፡ ነዚ ሰላማዊ ሰልፍን መኣዲ ዘተን ዕዉት ንክኸውን ዝገብረኩምዎ ኣበርክቶ ካብ ልቢ ዝነቐለ ምስጋናና ነቕርብ። ዋላ’ኳ ጉዳይ ሃገርን ህዝቢን ሕጂ ኣብ ግዜ ቃልሲ ምምስጋን ዘድልዮ ነገር እንተዘይኮነ፡ ምድግጋፍ ሞራል ምስናቕን ግና የድልዮ እዩ። ብዓብይኡ እቲ ምስጋናን ሞሳ ድሕሪ ውድቀት ህግደፍ ከምዝኾነ እምነትና እዩ። ክሳብ ሽዑ ግና ኣብ ዓወት ንኽንበጽሕ ተሪፈናና ዘለዋ ቅሩብ እዋናት ንደጋገፍ፡ ንተሓላለ፡ ንከባበር፡ ንስመር።

 

ብዓብዩ ኸኣ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ስርዓት ህግደፍ ከም ዝበጻሕና ዘበስር ኩነታት ብምፍጣሩ ዮሃና ንብል።

 

ሃገርና ከነድሕን፡ ሓቢርና ንመርሽ!

 

ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ሰሜን ኣመሪካ

EYSNS- USA

PDF-Format

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “ሞሳ ንህዝቢ ዲሲ”

  1. Gobeze says:

    After reading this article i thought it is important to add some words to the greater writers recognition of the role of the Eritreans in Dc during the demonstration day and in the following seminar days. i really would love to appreciate the reception and commitment of the organizing committee. This is the only way that we can defeat our sole enemy PFDJ. As the write has described it this demonstration was critical in that it has shown the shame and defeat of the so called PFDJ supporters which were a handful family and a bunch of their kids, grand kids and may be great grand kids. The dominant number of innocent kids in the PFDJ supporters group clearly shows who the regime is left with. Thanks

Leave a Reply